Strona główna

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego został powołany Zarządzeniem nr 79/2006 JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie  z dniem 27 września 2006 roku. Umiejscowiony jest na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus w pawilonie XVI Kampusu Lindley’a.

Zarządzeniem NR 1/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z dnia 10 stycznia 2017 r., ogłoszona została zmiana nazwy Zakładu, funkcjonującego w ramach Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego otrzymał nową nazwę: Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego. 

KONTAKT

Aktualny adres zakładu:

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego,Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego

02-007 Warszawa,  ul. Oczki 6A /paw.XVI/

Tel.  22/502 19 20 , telefax 22/502 19 21

 e-mail: zpchit@wum.edu.pl